Từng bừng khuyến mại tháng 10, thương hiệu Chefs giảm cực sốc